Przekaż donację

Wszystkim osobom, firmom, instytucjom, które chciałyby wesprzeć finansowo naszą Wspólnotę podajemy informacje
w jaki sposób mogą tego dokonać.

Czeki:donation

Wystawione na Jasmin Integrated Group można wysyłać na adres:

Jasmin Integrated Group (Wspólnota Integracyjna “Jaśmin”)
5835 W.Irving Park Rd.
Chicago IL.60634-2609

Wpłata, przelew bankowy

Wpłaty bankowej lub przelewu można dokonać na poniższy rachunek:

Jasmin Integrated Group
Nr konta : 964039325 (CHASE Bank)