Kim jesteśmy

logohistoria

Wspólnota Integracyjna Jasmin powstała w roku 2007 przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym (JOM) w Chicago. Pomysłodawcami byli o. Piotr Kochanowicz oraz rodzice, którzy pragnęli integrować i wspierać rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Wspólnotę tworzą także wolontariusze, którzy podejmują różne działania.    

Każda osoba bez względu na rasę, narodowość czy wyznanie może aktywnie uczestniczyć lub wspierać działalność Wspólnoty Jaśmin.

Spotkania:

Każda pierwszą niedzielę miesiąca – oprócz wakacji – o godzinie 15:00 w JOM na Irving Park. Zaczynamy Mszą świętą, a po niej wspólnie spotkanie i zabawa dla dzieci.

Dodatkowo Rodzice z dziećmi tworzą mniejsze grupy, które spotykają się z sobą poza ogólnym spotkaniem.

Działalność:

  • Wspólne wyjazdy
  • Teatrzyk dla dzieci
  • Organizacja imprez i zabaw dla dzieci ze Wspólnoty

Struktura:

  • Board
  • Rodzice i dzieci
  • Wolontariusze
  • Duszpasterz